راهبردها و برنامه های آتی

- راهبردها و برنامه ‌های کوتاه مدت

- آشنا نمودن اعضاء هیئت علمی و دانشجویان با مرکز رشد و فعالیت‌های آن

- ارسال فراخوان به کلیه دانشکده‌های تابعه

- درج اطلاعات مرکز رشد و اخبار فعالیت‌های صورت پذیرفته بر روی وبگاه مرکز

- اعلام موضوع فعالیت مرکز رشد از طریق رایانامه ( e-mail ) و پیامک ( sms ) به اعضاء هیئت علمی

- تمهید زمینه استقرار شرکت‌های متقاضی حضور در مرکز رشد

- آماده‌سازی فضای اداری مناسب در ساختمان اختصاص یافته به مرکز رشد

- کارشناسی و تدوین تعرفه ‌های مربوط به هزینه ‌های استقرار و خدمات قابل ارائه در مرکز

- پیگیری مراحل تکمیل و تصویب طرح ‌های کسب و کار

- تشکیل کارگروه داوری علمی جهت بررسی طرح‌ها

- ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به متقاضیان حضور در مرکز رشد جهت تدوین برنامه کسب و کار و تشکیل تیم عملیاتی جهت بازاریابی و تجاری ‌سازی طرح ‌ها

 

- راهبردها و برنامه ‌های توسعه ‌ای

- تصویب ساختار سازمانی مرکز رشد

- تدوین آیین ‌نامه اجرایی مرکز رشد

- تشکیل واحدهای ارزیابی و نظارت، آموزش و مشاوره جهت ارتقاء سطح فعالیت‌های واحدهای فناوری

- ایجاد و تجهیز زیرساخت ‌های لازم نظیر آزمایشگاه تخصصی، گارگاه عمومی و کتابخانه تخصصی جهت ارائه خدمات به واحدهای فناوری

- تمهید زمینه‌های اخذ مجوز از مراجع ذیربط (از جمله وزارت علوم)

- اخذ اعتبارات دولتی و غیردولتی به منظور توسعه فعالیت واحدهای فناوری

- انعقاد تفاهم نامه با بانک‌های طرف قرارداد با دانشگاه و فراهم نمودن زمینه معرفی واحدهای دارای ایده تجاری جهت دریافت اعتبار

- همکاری با واحدهای فناوری موفق در جهت توسعه فعالیت‌های تجاری ایشان و ایجاد شرکت ‌های دانشگاهی

- فراهم نمودن بسترهای لازم جهت حضور مراکز R&D در مرکز رشد به منظور هدفمند کردن فعالیت‌های واحدهای فناوری با نیازهای صنعت