اهداف و برنامه ها

- حمایت از کارآفرینان و پژوهشگران در جهت تشکیل هسته‌ها و شرکت‌های‌خصوصی فناور

- بسترسازی جهت تجاری نمودن دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی

- گسترش و توسعه واحدهای کوچک و متوسط دانش ‌بنیان و فناور

- همکاری با واحدهای فناوری در جهت بازاریابی و فروش محصولات

- ایجاد فرصت ‌های‌شغلی جهت کارآفرینان و دانش ‌آموختگان دانشگاهی

- ایجاد یک وبگاه جهت مرکز رشد به منظور اطلاع ‌رسانی موضوعات مربوطه

- تشکیل بانک اطلاعاتی از فعالیت ‌های پژوهشی دانشگاه، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان پژوهشگر واحد به منظور قرار گرفتن بر روی وبگاه مرکز

- ایجاد هسته‌ها و گروه‌های پژوهشی به منظور اجرای طرح‌های تحقیقاتی سازمان‌های اجرایی و مراکز صنعتی

- اجرای جشنواره‌های تخصصی جهت شناسایی مخترعین، مبتکرین و پژوهشگران برتر

- تمهید بستر‌هایی جهت تعامل با اعضاء هیئت علمی و ارائه مشاوره ‌های لازم جهت ایجاد کسب و کار