چشم انداز مرکز

مرکز رشد در نظر دارد سیاست‌گذاری‌های دانشگاه را از اهداف آموزشی به سوی تولید علم و فناوری هدایت نموده و در این مسیر بسترهای لازم جهت فعالیت کارآفرینان را فراهم نماید. از این نظر و با عنایت به توانمندی‌ها و همت بلند اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی، پیش‌بینی می ‌شود در سه سال آینده واحد تهران جنوب به عنوان مرکز رشد منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی شناخته شده و از کلیه کارآفرینان و صاحبان ایده در سطح واحدهای دانشگاهی منطقه حمایت نماید. در این راستا طی پنج سال آینده انتظار داریم، واحد تهران جنوب به عنوان اولین دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی شناخته شود و این امر موجبات شکل‌گیری اولین پارک علم و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی را فراهم نماید.