آشنایی با مرکز

آشنایی با مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

بحران اقتصادی و کمبود منابع طبیعی و انرژی از بزرگترین مسائل و مشکلات جوامع جهانی است. در این راستا دانشگاه‌ها نیز که با هدف تربیت نیروهای متخصص در رشته ‌های متفاوت ایجاد شده و به منظور تولیدات علمی گسترش یافته ‌اند، به کانون ‌های تولید ثروت بدل گردیده ‌اند. از این حیث راهکارهایی جهت تحقق این مهم برنامه ‌ریزی و اجرا گردیده است. مراکز رشد یکی از نهادهای تجاری ‌سازی دستاوردهای علمی و پل ارتباطی دانشگاه با جامعه و صنعت می ‌باشند. همچنین این مراکز موجبات هدف‌مند شدن فعالیتهای علمی – پژوهشی دانشگاه‌ها را با نیازهای جامعه، فراهم نموده و از این نظر نیز بسترهای تولید علم و فناوری را مهیا کرده است. به همین منظور مراکز رشد از کارآفرینان فاقد سرمایه و امکانات اولیه جهت راه ‌اندازی کسب و کار کوچک (شرکت ‌های کوچک و متوسط S.M.E ) حمایت می ‌کند.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با عنایت به توان علمی اساتید و استعداد بالقوه دانشجویان واحد، از سال ۸۵ و از طریق تشکیل کارگروه راهبردی مرکز رشد و کارآفرینی، فعالیت ‌هایی را آغاز نمود. اجرای نشست ‌های تخصصی و بازدید از مراکز رشد موفق، با حضور اعضاء هیئت علمی و مدیران پژوهشی واحد، برگزاری سمینارهای علمی و دوره ‌های آموزشی کوتاه مدت برای آشنایی با مفاهیم اولیه موضوع، همکاری با وزارت تعاون به منظور تاسیس دو مرکز کارآفرینی در دانشکده‌های فنی و مدیریت، تعامل با وزارت کار و امور اجتماعی جهت استفاده از تسهیلات آن وزراتخانه و اجرای دوره‌های آموزشی کارآفرینی، از مهم‌ترین اقدامات حوزه پژوهشی می‌باشد. همچنین یکی از ساختمان‌های این واحد دانشگاهی که به لحاظ موقعیت مکانی دارای شرایط بسیار مناسب جهت فعالیت ‌های تجاری می ‌باشد، به مرکز رشد اختصاص یافته است.

طرح توجیهی تأسیس «مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب» با توجه به قوانین موضوعه دانشگاه و تجارب سایر دانشگاه ‌های معتبر تنظیم گردید که پس از اخذ تأییدیه شورای سیاست گذاری و راهبری مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی، موافقت اولیه وزارت علوم را کسب نمود. در این طرح شرکت ‌هایی که موفق به دریافت پذیرش از مرکز رشد شده ‌اند، طی یک روند مشخص و پس از گذراندن مراحل پیش رشد و رشد توانایی حضور در بازار رقابتی را به دست می آورند.