خدمات قابل ارائه مرکز رشد

- در اختیار قراردادن دفتر و فضای اداری جهت حداقل ۷ واحد فناوری (بر اساس برنامه سال اول)

- فراهم نمودن امکان استفاده واحدهای فناور از امکانات و زیر ساخت‌های دانشگاه به صورت رایگان تا سقف ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در مراحل پیش رشد و رشد

- ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ‌ای بر اساس تعرفه ‌های مرکز رشد

- اجرای نشست ‌های تخصصی، سمینارهای علمی و دوره ‌های آموزشی کوتاه مدت

- تمهید بسترهایی به منظور ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری

- اخذ عناوین اولویت ‌دار سازمان‌های دولتی و غیردولتی جهت اجرا توسط واحدهای فناوری

- ارائه خدمات اداری

- تعامل با سازمان‌های برون دانشگاهی جهت ثبت مالکیت فکری و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی

- حمایت و ارائه تسهیلات جهت حضور در نمایشگاه ‌ها