موقعیت مکانی مرکز رشد

 

موقعیت مکانی مرکز رشد:

نظر به آنکه موقعیت مکانی مرکز رشد تأثیر به سزایی در جذب شرکت‌های متقاضی و موفقیت مرکز دارد، لذا یکی از ساختمان ‌ های این واحد دانشگاهی واقع در خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت غربی، خیابان پیام‌آوران (شهید ثابت)، پلاک ۵ به این امر اختصاص داده شده است. این ساختمان به سبب قرار گرفتن در مرکز شهر، امکان دسترسی آسان واحدهای فناوری به دانشگاه ‌ها و مراکز علمی - پژوهشی معتبر را فراهم نموده است.

مشخصات ساختمان

· فضای اختصاص یافته جهت استقرار واحدهای فناوری ۳۷۰ متر مربع

· فضای اختصاص یافته به منظور ایجاد زیر ساخت‌های اختصاصی مرکز ۲۰۰ متر مربع

· سالن جلسات (با ظرفیت ۲۵ نفر) ۷۴ متر مربع

· سایت کامپیوتر (اختصاص ۱۵ دستگاه رایانه) ۷۴ متر مربع