موقعیت مکانی مرکز رشد

 

 

موقعیت مکانی مرکز رشد:

نظر به آنکه موقعیت مکانی مرکز رشد تأثیر به سزایی در جذب شرکت‌های متقاضی و موفقیت مرکز دارد، لذا یکی از ساختمان های این واحد دانشگاهی واقع در میدان شهدای دارآباد- خیابان محمدجواد سبکرو- بن بست قیدی- پلاک ۳ به این امر اختصاص داده شده است.