ارزیابی و نظارت بر عملکرد واحدهای فناور

با توجه به ضرورت نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، معیارها و شاخص‌هایی تعریف گردیده، که هر واحد بر اساس این شاخص ‌ها ارزیابی شده و پس از کسب امتیاز لازم، مجوز حضور در هر مرحله را به دست می‌آورد. ارزیابی مذکور توسط هیئت داوری متشکل از اعضاء هیئت علمی دانشگاه ‌ها و صاحب نظران مرتبط با برنامه کسب و کار ( B.P ) پیشنهادی توسط واحد فناوری، صورت می ‌پذیرد. اطلاعات مورد نیاز نیز بر اساس گزارشات ارسالی از واحدهای فناوری، بازدیدهای به عمل آمده و مذاکره با مسئولین این واحدها، جمع‌آوری می‌شود.

تبصره ۱- علاوه بر صلاحیت علمی داوران و ناظران طرح ‌ها، آشنایی کامل ایشان با موضوع، منابع بازار و تجاری سازی محصول نیز از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است که می ‌باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

تبصره ۲- داوران و ناظران از میان اعضاء هیئت علمی واحد تهران جنوب و در صورت ضرورت از میان اساتید و صاحب نظران سایر دانشگاه ‌ها، مراکز علمی-تحقیقاتی، صنعتی و... انتخاب خواهند شد.

‌وظایف این واحد به شرح زیر است:

‌الف) ارزیابی برنامه کسب و کار ( B.P ) جهت حضور در مرکز رشد

‌ب) نظارت بر عملکرد واحدهای فناوری

‌ج) ارزیابی مستمر و تخصصی واحدهای فناوری جهت عبور از یک مرحله و ورود به مرحله بعد

‌د) ارزیابی میزان موفقیت مرکز رشد بر اساس عملکرد واحد نظارت و ارزیابی

 

‌ ‌روش ‌های ارزیابی و نظارت

‌مرحله اول- ارزیابی برنامه کسب و کار:

‌با توجه به آنکه میزان توفیق هر شرکت در دستیابی به اهداف پیش ‌بینی شده ارتباط نزدیکی با طرح تجاری پیشنهادی دارد لذا ارزیابی دقیق طرح و ارائه راهکارهای اصلاحی در جهت حصول نتیجه حائز اهمیت است. از این حیث در

‌کاربرگ «الف» تیم کاری، برنامه اقتصادی تولید و فروش کالا و خدمات، برنامه کاری شرکت در مرحله رشد مورد بررسی قرار می ‌گیرد.

 

‌مرحله دوم- ارزیابی در مرحله پیش رشد:

‌ پس از تایید طرح تجاری شرکت‌های متقاضی و اخذ مجوز از مدیر مرکز، این شرکت‌ها به منظور ایجاد کسب و کار کوچک در مرکز مستقر می‌شوند. مدت استقرار در مرحله پیش رشد ۶ ماه است.

‌در این مرحله واحدهای فناور ملزم به بررسی بازار جهت تجاری‌سازی طرح و تغییر ساختار طرح پیشنهادی ( B.P ) مطابق با نیاز بازار می‌باشند. همچنین با توجه به آنکه یک تیم عملیاتی فعال و کارآمد تأثیر به سزایی در تحقق
تجاری‌سازی کالا و خدمات دارد لذا واحدهای فناور در صورت نیاز می ‌توانند ساختار سازمانی واحد را در جهت فعال شدن توان تجاری شرکت تغییر دهند. در این راستا پشتیبانی واحدها و ارائه مشاوره و آموزش ‌ های لازم در دستیابی به اهداف تعیین شده، بسیار مؤثر خواهد بود. به همین منظور در مرحله پیش رشد واحدهای فناوری می‌توانند تا سقف ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از کارگاه‌ها، دوره‌های آموزشی و مشاوره‌های تخصصی و تا سقف ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از زیر ساخت‌های دانشگاه (آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، کتابخانه و...) استفاده نمایند.

‌در مرحله پیش رشد عملکرد واحدها هر ماه بر اساس کاربرگ «ب» ارزیابی می‌شود و در پایان دوره و در صورت کسب امتیاز نهایی، مجوز حضور در مرحله رشد صادر خواهد شد.

‌مرحله سوم- دوره رشد:

‌ واحدهایی که موفق به گذراندن مرحله پیش‌رشد شده‌اند، پس از انعقاد قرارداد، در مرحله رشد مستقر خواهند شد. برابر این قرارداد، واحد ملزم است، ۲۰% از سود فروش کالا و خدمات را بر اساس ترازنامه مالیاتی واحدهای فناوری (و مطابق با اظهاریه واحدها در کاربرگ‌های ارزیابی)، تحت عنوان بالاسری، به دانشگاه واگذار کند. در این راستا دانشگاه نیز متعهد است، تسهیلات لازم جهت تجاری ‌سازی، ثبت علمی ایده و یا طرح به عنوان اختراع و نوآوری، و زمینه سازی حضور شرکت در پارک علم و فناوری را تمهید نماید. شایان ذکر می ‌باشد که این تسهیلات شامل ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به واحدهای فناوری جهت بازاریابی و تجاری‌سازی، شناسایی و معرفی واحدها به سازمان ‌های ذیربط به منظور فروش کالا و خدمات، سرمایه ‌ گذاری در طرح‌های کاربردی بر اساس قوانین دانشگاه می‌باشد. مدت زمان این دوره سه ساله بوده و طی آن واحد فناوری از طریق انعقاد قراردادهایی اقدام به فروش محصول خواهد کرد. در این دوره نیز واحدهای فناور می‌توانند تا سقف ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از تسهیلات حمایتی مرکز استفاده نمایند.

‌در این دوره واحدها هر سه ماه یک بار مطابق با کاربرگ «ج» ارزیابی خواهند ش د.