مزایای استقرار در مرکز رشد

‌- قرار گرفتن در یک فضای پژوهشی و افزایش زمینه ‌های تعامل اعضاء هیئت علمی دانشگاه

‌- ایجاد فرصت‌های کاری و نوآوری برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه

‌- کاهش خطرپذیری و هزینه ‌های استقرار جهت شرکت ‌های تازه تاسیس

‌- امکان بهره‌مندی از تسهیلات و زیر ساخت‌های واحد تهران جنوب همچون آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و...

‌- استفاده از خدمات حمایتی مرکز رشد و استقرار در فضایی مناسب

‌- تمهید بستری جهت اخذ و اجرای طرح‌های تحقیقاتی برون دانشگاهی

‌- تأمین خدمات اداری مورد نیاز شرکت‌ها (مطابق با تعرفه خدمات مرکز)