کارگاهها،نمایشگاهها و کنفرانسها

برگزارکننده: دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
اطلاعات تماس: ۸۸۸۳۹۲۳۲ و ۸۸۴۹۰۴۱۴
پست الکترونیکی: aksroshd9@roshdmag.ir

تاریخ شروع: سه شنبه ۰۶ مهر ۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۰۶ مهر ۹۵
‌ سطح برگزاری: داخلی، خارجی، بین المللی، ملی

محل برگزاری: قم،
سطح برگزاری: داخلی، بین المللی، ملی
برگزارکننده: موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم
اطلاعات تماس:: ۳۲۹۲۳۳۲۸-۰۲۵ تلفن همراه: ۰۹۰۳۱۳۱۱۱۲۲
‌ سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۵۹۵۹۰۶۹ رایانا

محل برگزاری: تهران، سالن همایشهای برج میلاد
سطح برگزاری: داخلی، بین المللی
برگزارکننده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
اطلاعات تماس: ۳ - ۲۲۳۹۲۰۸۰ / داخلی ۳۷۸
نمابر: ۲۲۲۴۶۱۰۴
پست الکترونیکی: Tehranaward.rpc@tehran.ir

محل برگزاری: تهران،
سطح برگزاری: داخلی، ملی
برگزارکننده: حوزه هنری انقلاب اسلامی
اطلاعات تماس: ۵-۸۴۱۷۲۲۰۴-۰۲۱